Zabezpieczenie Wyłudzonych Pojazdów Luksusowych na terenie UE

Zabezpieczenie Wyłudzonych Pojazdów Luksusowych na terenie UE

Zabezpieczenie wyłudzonych pojazdów luksusowych – dlaczego o tym  piszemy? Ponieważ od dłuższego czasu zauważamy wzrost wyłudzeń! A naszym zadaniem jest nie tylko pomóc w rozpracowaniu grupy wyłudzającej pojazdy, odnaleźć i zabezpieczyć je w jak najkrótszym czasie, ale również edukować, informować i przestrzegać!

Zabezpieczenie wyłudzonych pojazdów luksusowych – Od czego zaczęliśmy ?

W działaniach windykacji terenowej bardzo często wykorzystujemy przedsięwzięcia, które posiłkują się i nierzadko zbieżne są z procesem wykrywaczy mającym swoją etiologię w kryminologii. Tym razem, właśnie te umiejętności okazały się kluczowe w realizacji zadania, które zostały nam powierzone.

Wyłudzanie pojazdów luksusowych – Jak działa grupa przestępcza?

Sprawa, którą  rozpracowaliśmy operacyjnie to klasyczny fraud – oszustwo, jakich nie mało dzisiaj.  Grupa, która działała w celu wyłudzenia pojazdów luksusowych, wnioskowała o finansowanie w większości instytucji leasingowych w naszym kraju.

Stworzyła strukturę podmiotów zarejestrowanych: po pierwsze w formie spółek prawa handlowego – spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Po drugie, wszystkie spółki były zarejestrowane z minimalnym kapitałem zakładowym i jak to najczęściej bywa, z siedzibą w biurach wirtualnych.

Na czele tych podmiotów stanęły osoby nie mające negatywnej historii gospodarczej i doświadczenia w prowadzeniu działalności. Spółki w części były zakupione, czyli już utworzone wcześniej, a w części tworzone od zera na potrzeby przedsięwzięcia.

Działania operacyjne zmierzające do odzyskania wyłudzonych pojazdów luksusowych

Działa operacyjne nie wątpliwie doprowadziły nas do osób zamieszanych w proceder oszustwa. W tym przypadku o fraudzie świadczyły między innymi fałszywe przedstawienie faktów dotyczących spółek i ich sytuacji finansowej. Dodatkowo brak jawności w zakresie faktycznych beneficjentów korzyści.

W tym przypadku pojazdy odbierane były przez osoby trzecie na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez spółki. Zarówno zarząd spółek jak i te osoby zaprzeczały by kiedykolwiek weszły w posiadania pojazdów, nie miały również wiedzy na temat ich lokalizacji, czy aktualnych użytkowników.

Odnalezienie wyłudzonych pojazdów na terenie Unii Europejskiej

W toku dalszych działań, okazało się, że trafiały do nas na pozór odrębne sprawy, jednak o zbliżanej genezie postępowania, finalnie okazało się, że były to czynności realizowane przez inne spółki tej samej grupy przestępczej. Bez wątpienia potwierdziliśmy, że pojazdy luksusowe  wywożone były poza terytorium RP, jednak nadal użytkowane były na terenie Unii Europejskiej, głównie we Francji i Holandii.

Efekt przemyślanych działań operacyjnych i pracy Zespołowej

Szereg czynności operacyjnych z wykorzystaniem złożonych form i metod pracy windykacyjnej przy wsparciu Organów Ścigania doprowadziły do ustalenia lokalizacji pojazdów, a w konsekwencji do ich przejęcia.

Pomimo sprytnego przygotowania grupy przestępczej, do tego rodzaju wyłudzeń, cieszymy się, że wieloletnie doświadczenie, sprawdzone techniki i wspólna praca doprowadziły do zakończenia sprawy z sukcesem. Pomyślnie zabezpieczyliśmy luksusowe pojazdy, każdy o wartości przekraczającej ćwierć miliona złotych.

Rekomendacja!

Obserwując wzrost wyłudzeń na „wzorowo” przygotowane spółki z pozytywną historią gospodarczą i dokumentami finansowymi nie budzącymi wątpliwości, rekomendujemy:

  • zweryfikowanie powiązanych ze sobą spółek o podobnym profilu
  • zweryfikowanie tzw. słupów nie posiadających historii gospodarczej
  • sprawdzenie i potwierdzenie adresów rejestrowych tych spółek

W ostatnim czasie stały się bardzo modne wyłudzenia na spółki prawa handlowego zarejestrowane pod wirtualnymi adresami lub zmieniające właścicieli. W tym przypadku pierwotny właściciel spółki przed jej sprzedażą jest w posiadaniu kilkunastu lub kilkudziesięciu innych spółek. To zdecydowanie jeden z elementów, który powinien budzić wątpliwości firmy udzielającej finansowania.


Lubimy pracę, która stawia wyzwania, a ZESPOŁOWO wiemy, że nie ma dla nas beznadziejnych przypadków! Są tylko duże wyzwania!

Spójrz co możemy dla Ciebie zrobić?

Dziękujemy za wspólną pracę 🙂

#Doświadczenie #Zespół #Sukces #SkutecznaWidykacjaTerenowa

A jeżeli i Ty chciałbyś skorzystać z naszego wsparcia, sprawdzić jak działamy i jaką skuteczność osiągamy.

Zapraszamy Cię do kontaktu:

☎ 722 33 55 33 lub 📧 windykacja@dogmatsystemy.pl


Możesz również skorzystać z konsultacji prawnych, związanych z weryfikacją lub sporządzeniem umów współpracy i ich  zabezpieczeniem oraz polubownym i prawnym dochodzeniem należności.

 Dogmat Systemy Services


Kinga Janus
Dyrektor Działu Sprzedaży
i Obsługi Klienta w rodzinnej firmie

Dogmat Systemy Services Sp z o.o.

Jesteśmy po to, by ułatwiać Twoją pracę. Zacznij działać już od dziś!
☎ 722 33 55 33 lub napisz: 📧 tbn@dogmatsystemy.pl

Sięgaj po więcej:

Sukcesy Zespołu DSS

Negocjacje Terenowe – Dlaczego Warto?

Pobierz gotowy wzór Umowy


Wysokich Lotów!

Dogmat Systemy Services

Wesprzyj i udostępnij!

Copyrights ©2021: DOGMAT Systemy Services Sp. z o.o. | Project by GateOpen

Wesprzyj i udostępnij!

Przygotowaliśmy dla Ciebie Kalkulator Przedsiębiorcy. Dzięki niemu szybko sprawdzisz, czy tracisz firmowe pieniądze i jak możesz to zmienić.

Akceptuję regulamin. Przeczytaj.

Zgoda na kontakt mailowy Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Dogmat Systemy S.A. odbieranych na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych w szczególności takich jak telefon, komputer, tablet lub smartfon. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.
Zgoda na przetwarzanie danych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu prawa ochrony danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne we wskazanych wyżej celach marketingowych przez Dogmat Systemy S.A. i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
Zgoda na kontakt telefoniczny Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Dogmat Systemy S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, komputerów, tabletów lub smartfonów, dla celów marketingu bezpośredniego przedstawionego w komunikacji głosowej na podany przeze mnie numer. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.

Kliknij w ikonę i pobierz

Kalkularor Przedsiębiorcy

Przygotowaliśmy dla Ciebie BEZPIECZNĄ Umowę Współpracy.
Wypełnij formularz i pobierz dokument.

Akceptuję regulamin. Przeczytaj.

Zgoda na kontakt mailowy Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Dogmat Systemy S.A. odbieranych na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych w szczególności takich jak telefon, komputer, tablet lub smartfon. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.
Zgoda na przetwarzanie danych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu prawa ochrony danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne we wskazanych wyżej celach marketingowych przez Dogmat Systemy S.A. i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
Zgoda na kontakt telefoniczny Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Dogmat Systemy S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, komputerów, tabletów lub smartfonów, dla celów marketingu bezpośredniego przedstawionego w komunikacji głosowej na podany przeze mnie numer. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.

Kliknij w ikonę i pobierz

Wzór
Umowy współpracy