Wysokość Odsetek Ponownie w Górę

Wysokość Odsetek Ponownie w Górę

Wysokość odsetek ponownie w górę – tak jak obserwowaliśmy szybki ich spadek w 2020 roku, tak już teraz doczekaliśmy się ponownego wzrostu odsetek, a to dla tego, że po raz drugi w ciągu niespełna miesiąca wzrosła stopa referencyjna.

Kto decyduje o zmianie stopy referencyjnej co wpływa na wzrost wysokości odsetek?

Rada Polityki Pieniężnej jest organem Narodowego Banku Polskiego odpowiedzialnym za ustalanie corocznych założeń polityki pieniężnej. Przede wszystkim, Rada w ramach swoich zadań, zachowuje kompetencję do kształtowania wysokości stóp procentowych NBP i w tym celu wydaje uchwały.

3 listopada 2021 roku odbyło się kolejne posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, podczas którego przyjęto nową uchwałę w sprawie m.in. ustalenia wysokości stopy referencyjnej – odpowiedzialnej za oprocentowanie podstawowych operacji otwartego rynku.

Bieżąca stopa referencyjna NBP wynosi 1,25%, a więc o 0,75% więcej niż poprzednia (z października). Oznacza to – co do zasady – wzrost wszystkich odsetek. Nowe stawki obowiązują od 4 listopada 2021 roku.

Wysokość odsetek kapitałowych i ustawowych za opóźnienie

O różnicy między odsetkami kapitałowymi i ustawowymi za opóźnienie pisaliśmy tutaj.

Konkretyzując nowe stawki odsetek kapitałowych należy pamiętać, że jeżeli wysokość odsetek kapitałowych nie jest w inny sposób określona, aktualnie należą się odsetki ustawowe w wysokości 4,75%. Odsetki kapitałowe maksymalne wynoszą natomiast 9,5% w stosunku rocznym.

Z kolei zgodnie z art. 481 § 2 KC, jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była oznaczona, należą się odsetki ustawowe za opóźnienie w wysokości równej sumie stopy referencyjnej NBP i 5,5 punktów procentowych (czyli 6,75%). Natomiast w ślad za art. 481 § 21 KC, maksymalna wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie. Bez wątpienia, po zmianach stawka odsetek maksymalnych wynosi  13,5%.

Wysokość odsetek w transakcjach handlowych

Bez wątpienia przedsiębiorcy oczekują również na wzrost odsetek w transakcjach handlowych. Jednak na ich zmianę przyjdzie nam jeszcze zaczekać. A to dlatego, że do ustalenia wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych stosuje się stopę referencyjną Narodowego Banku Polskiego obowiązującą w dniu 1 stycznia albo 1 lipca (art. 11b Ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych).

Czyżby wysokość odsetek była lekarstwem na inflację?

Jak przekonuje NBP, nowe stopy procentowe (w tym stopa referencyjna) są odpowiedzią NBP na widoczną nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie inflację. Teoretycznie, powinny one zniechęcać do zaciągania kredytów i tym samym zmniejszać popyt. NBP zastrzega sobie możliwość dalszych działań w zakresie polityki pieniężnej, których skala uzależniona będzie od warunków rynkowych.

Podsumowanie

Niewątpliwie, ponowny wzrost odsetek wpływa korzystnie na sytuację finansową wierzycieli kosztem ich dłużników. Po drugie, stopa referencyjna NBP w końcu zbliża się do wysokości sprzed zmian spowodowanych rozprzestrzenianiem się COVID-19 (tj. 1,5%).

DOBRA RADA

W związku z dynamiką zmian stóp procentowych w ostatnim miesiącu, zalecamy przedsiębiorcą monitorowanie aktualnej stopy procentowej, celem prawidłowego naliczenia odsetek.

Oczywiście sami również będziemy na bieżąco informować o zachodzących zmianach. Zapraszamy zatem do systematycznego śledzenia nowych wpisów blogowych.


Spójrz co możemy dla Ciebie zrobić?

#Doświadczenie #Zespół #Sukces #PonadPrzeciętnaSkuteczność

A jeżeli i Ty chciałbyś skorzystać z naszego wsparcia, sprawdzić jak działamy i jaką skuteczność osiągamy.

Zapraszamy Cię do kontaktu:

☎ 722 33 55 33 lub 📧 windykacja@dogmatsystemy.pl


Możesz również skorzystać z konsultacji prawnych, związanych z weryfikacją lub sporządzeniem umów współpracy i ich  zabezpieczeniem oraz polubownym i prawnym dochodzeniem należności.

 Dogmat Systemy Services


Kinga Janus
Dyrektor Działu Sprzedaży
i Obsługi Klienta w rodzinnej firmie

Dogmat Systemy Services Sp z o.o.

Jesteśmy po to, by ułatwiać Twoją pracę. Zacznij działać już od dziś!
☎ 722 33 55 33 lub napisz: 📧 tbn@dogmatsystemy.pl

Sięgaj po więcej:

Sukcesy Zespołu DSS

6 Powodów – Dlaczego Warto Przeprowadzić Polubowną Restrukturyzację Zadłużenia

Pobierz gotowy wzór Umowy


Wysokich Lotów!

Dogmat Systemy Services

Wesprzyj i udostępnij!

Copyrights ©2021: DOGMAT Systemy Services Sp. z o.o. | Project by GateOpen

Wesprzyj i udostępnij!

Przygotowaliśmy dla Ciebie Kalkulator Przedsiębiorcy. Dzięki niemu szybko sprawdzisz, czy tracisz firmowe pieniądze i jak możesz to zmienić.

Akceptuję regulamin. Przeczytaj.

Zgoda na kontakt mailowy Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Dogmat Systemy S.A. odbieranych na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych w szczególności takich jak telefon, komputer, tablet lub smartfon. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.
Zgoda na przetwarzanie danych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu prawa ochrony danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne we wskazanych wyżej celach marketingowych przez Dogmat Systemy S.A. i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
Zgoda na kontakt telefoniczny Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Dogmat Systemy S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, komputerów, tabletów lub smartfonów, dla celów marketingu bezpośredniego przedstawionego w komunikacji głosowej na podany przeze mnie numer. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.

Kliknij w ikonę i pobierz

Kalkularor Przedsiębiorcy

Przygotowaliśmy dla Ciebie BEZPIECZNĄ Umowę Współpracy.
Wypełnij formularz i pobierz dokument.

Akceptuję regulamin. Przeczytaj.

Zgoda na kontakt mailowy Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Dogmat Systemy S.A. odbieranych na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych w szczególności takich jak telefon, komputer, tablet lub smartfon. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.
Zgoda na przetwarzanie danych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu prawa ochrony danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne we wskazanych wyżej celach marketingowych przez Dogmat Systemy S.A. i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
Zgoda na kontakt telefoniczny Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Dogmat Systemy S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, komputerów, tabletów lub smartfonów, dla celów marketingu bezpośredniego przedstawionego w komunikacji głosowej na podany przeze mnie numer. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.

Kliknij w ikonę i pobierz

Wzór
Umowy współpracy