Organy w Prostej Spółce Akcyjnej

Organy w Prostej Spółce Akcyjnej

Organy w Prostej Spółce Akcyjnej – to temat dzisiejszej publikacji i kontynuacji cyklu “Organy Spółek Kapitałowych”. W dzisiejszej porcji #wiedzaPrzedsiębiorcy, szerzej rozwiniemy temat:

  • Rady nadzorczej
  • Rady dyrektorów
  • Walnego zgromadzenia

Organy w Prostej Spółce Akcyjnej – Rada Nadzorcza

Jak już wspominaliśmy, ustanowienie rady nadzorczej w P.S.A. jest dobrowolne. W razie jej powołania, rada składa się z minimum 3 członków (także powoływanych i odwoływanych uchwałą akcjonariuszy, o ile w umowa nie zakłada inaczej). Głównym zadaniem tego organu jest zgodnie z art. 30059 KSH sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością spółki.

Rada nie ma jednak prawa do narzucania zarządowi wiążących poleceń w zakresie prowadzenia spraw spółki. Uprawnienia rady nadzorczej mogą być rozszerzone umową. Kilka podstawowych zadań tego organu wskazuje sam ustawodawca – m.in. dokonywanie ocen prawidłowości i rzetelności wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.

Członków rady nadzorczej wyróżniają następujące cechy: 

  • nie ciąży na nich zakaz konkurencji
  • roli członka rady nadzorczej nie można łączyć z funkcją członka zarządu, prokurenta, likwidatora, kierownika oddziału lub zakładu
  • poza tym, członkiem rady nadzorczej nie może być osoba odpowiedzialna w spółce za sprawy finansowe (np. dyrektor finansowy, główny księgowy), czy też pracownik spółki (ale nie dotyczy to pracownika powołanego do rady nadzorczej na podstawie przepisów przewidujących udział w niej przedstawicieli pracowników)
  • mogą być delegowani (na okres nie dłuższy niż 3 miesiące) do czasowego wykonywania czynności zarządców

Organy w Prostej Spółce Akcyjnej – Rada Dyrektorów

Jej zadaniem jest prowadzenie spraw spółki, reprezentowanie jej oraz sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem spraw spółki. Łączy więc w sobie zarówno zadania zarządu, jak i rady nadzorczej. W skład tego organu może wejść jedna osoba lub ich większa ilość. Tak jak w przypadku poprzednio omówionych organów, są powoływani i odwoływani uchwałą akcjonariuszy, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

Wieloosobowa rada dyrektorów co do zasady wspólnie prowadzi sprawy spółki. Umowa może te kwestię uregulować inaczej.

Dopuszczalne jest ustanowienie dyrektorów wykonawczych i niewykonawczych.

Możliwe jest także powołanie komitetu wykonawczego (składającego się wyłącznie z dyrektorów wykonawczych) w celu wykonywania zadań z zakresu prowadzenia przedsiębiorstwa spółki. Natomiast do sprawowania stałego nadzoru nad prowadzeniem spraw spółki może zostać utworzony komitet rady dyrektorów (grupujący jedynie dyrektorów niewykonawczych).  Zakres reprezentowania spółki przez dyrektora jest taki sam jak w przypadku zarządców.

Organy w Prostej Spółce Akcyjnej  – Walne Zgromadzenie

Ostatni organ P.S.A. to walne zgromadzenieskłada się on z akcjonariuszy i służy realizacji ich uprawnień. Akcjonariusze podejmują uchwały na walnym zgromadzeniu oraz poza nim (dopuszczono wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej). Uchwała akcjonariuszy jest obowiązkowa (o tym szerzej art. 30081 KSH) m.in. w przypadku zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego.

Nie wchodząc w szczegóły, walne zgromadzenia można podzielić na zwyczajne i nadzwyczajne. Co do zasady oba typy zwoływane są przez zarząd (radę dyrektorów). Różnice między nimi dotyczą okresów zwoływania czy przedmiotu zgromadzeń.

Pamiętajmy, że wspólny jest sposób zwołania zgromadzenia (pocztą elektroniczną na adres akcjonariusza lub za pomocą listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską), jak i jego miejsce – zazwyczaj to siedziba spółki, ale możliwe jest też zrealizowanie zgromadzenia gdzie indziej (o ile wszyscy akcjonariusze wyrażą na to zgodę).

W następnym tygodniu skrupulatnie przedstawimy organy Spółki Akcyjnej.


Jeżeli chcesz skorzystać z bezpłatnej porady prawej śmiało zadzwoń lub pisz:  ☎   722 33 55 33  📧 tbn@dogmatsystemy.pl

Podpowiemy Tobie, w jaki sposób zawierać umowy, weryfikować wiarygodność Klientów, doradzimy, również co należy zrobić, kiedy, pomimo braku zapłaty za faktury, musisz zachować ciągłość dostaw i zabezpieczyć swoją firmę.

Dogmat Systemy S.A.


Dzisiejszy artykuł został przygotowany wspólnie z działem prawnym Dogmat Systemy S.A.

Kinga Janus
Dyrektor działu Sprzedaży
i Obsługi Klienta w rodzinnej firmie

Dogmat Systemy S.A.

Jesteśmy po to, by ułatwiać Twoją pracę. Zacznij działać już od dziś!
☎ 722 33 55 33 lub napisz: 📧 tbn@dogmatsystemy.pl

Sięgaj po więcej:

Założenie Prostej Spółki Akcyjnej

Odsetki Ustawowe Ponownie W Dół!

Pobierz gotowy wzór umowy


Wysokich Lotów!

Dogmat Systemy S.A.

Wesprzyj i udostępnij!

Copyrights ©2018: Dogmat Systemy | Project by GateOpen

Wesprzyj i udostępnij!

Przygotowaliśmy dla Ciebie Kalkulator Przedsiębiorcy. Dzięki niemu szybko sprawdzisz, czy tracisz firmowe pieniądze i jak możesz to zmienić.

Akceptuję regulamin. Przeczytaj.

Zgoda na kontakt mailowy Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Dogmat Systemy S.A. odbieranych na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych w szczególności takich jak telefon, komputer, tablet lub smartfon. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.
Zgoda na przetwarzanie danych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu prawa ochrony danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne we wskazanych wyżej celach marketingowych przez Dogmat Systemy S.A. i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
Zgoda na kontakt telefoniczny Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Dogmat Systemy S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, komputerów, tabletów lub smartfonów, dla celów marketingu bezpośredniego przedstawionego w komunikacji głosowej na podany przeze mnie numer. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.

Kliknij w ikonę i pobierz

Kalkularor Przedsiębiorcy

Przygotowaliśmy dla Ciebie BEZPIECZNĄ Umowę Współpracy.
Wypełnij formularz i pobierz dokument.

Akceptuję regulamin. Przeczytaj.

Zgoda na kontakt mailowy Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Dogmat Systemy S.A. odbieranych na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych w szczególności takich jak telefon, komputer, tablet lub smartfon. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.
Zgoda na przetwarzanie danych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu prawa ochrony danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne we wskazanych wyżej celach marketingowych przez Dogmat Systemy S.A. i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
Zgoda na kontakt telefoniczny Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Dogmat Systemy S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, komputerów, tabletów lub smartfonów, dla celów marketingu bezpośredniego przedstawionego w komunikacji głosowej na podany przeze mnie numer. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.

Kliknij w ikonę i pobierz

Wzór
Umowy współpracy