Status Przedsiębiorstwa

Status Przedsiębiorstwa

Status przedsiębiorstwa – jeszcze do niedawna określenie tego statusu wydawało się wszystkim oczywiste, a to głównie z tego powodu, że rzadko powstawała konieczność jego ustalenia, ponieważ niewiele kwestii zależało od tego jaki status posiadamy.

Dlaczego status przedsiębiorstwa jest ważny?

Obecnie coraz więcej instytucji wprowadza dodatkowe regulacje związane ze statusem przedsiębiorstwa. Nie sposób nie zauważyć również, że liczne dofinansowania mające na celu pomoc przedsiębiorcom w czasie pandemii COVID-19, uzależnione są właśnie od statusu przedsiębiorstwa.

Status przedsiębiorstwa – jakie kryteria?

Mikroprzedsiębiorstwo – zatrudnia mniej niż 10 pracowników i roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych, nie przekracza 2 mln euro lub jego roczna suma bilansowa nie przekracza kwoty 2 mln euro.

Małe Przedsiębiorstwo – zatrudnia mniej niż 50 pracowników i roczny obrót netto ze sprzedaży nie przekracza 10 mln euro lub jego roczna suma bilansowa nie przekracza kwoty 10 mln euro.

Średnie przedsiębiorstwo – zatrudnia mniej niż 250 pracowników i roczny obrót netto ze sprzedaży nie przekracza 50 mln euro lub jego roczna suma bilansowa nie przekracza kwoty 43 mln euro.

Duże przedsiębiorstwo – zatrudnia rocznie ponad 250 pracowników i jego roczny obrót netto przekracza sumę 50 mln euro lub jego roczna suma bilansowa przekracza kwotę 43 mln euro.

Pierwsze dwa kryteria:

 • w postaci ilości zatrudnianych pracowników
 • wielkości rocznego obrotu są najistotniejsze i zazwyczaj nie sprawiają problemów.

W przypadku prostych przedsiębiorców, którzy nie posiadają także innych przedsiębiorstw te dwa kryteria są również wystarczające.

Trudność może pojawić się w momencie, w którym okazuje się, że dane przedsiębiorstwo jest powiązane z innymi przedsiębiorstwami – i właśnie nad tym należy bardziej się zastanowić.

Ustalając status przedsiębiorstwa należy uwzględnić również dane przedsiębiorstw partnerskich oraz powiązanych.

W uproszczeniu możemy dokonać podziału na trzy rodzaje przedsiębiorstw:

 • niezależne – uwzględniamy dane wyłącznie tego przedsiębiorstwa
 • partnerskie – uwzględniamy stosowny procent danych drugiego przedsiębiorstwa
 • powiązane – uwzględniamy 100 % danych drugiego przedsiębiorstw

Status przedsiębiorstwa – przedsiębiorstwo niezależnie

Przedsiębiorstwo niezależne to takie przedsiębiorstwo, które nie posiada w innych przedsiębiorstwach co najmniej 25 % kapitału lub głosów lub w którym inne przedsiębiorstwo nie posiada co najmniej 25 % % kapitału lub głosów.

Od tej zasady istnieją dwa wyjątki, które zawsze należy oceniać w aspekcie konkretnej sytuacji i konkretnego przedsiębiorstwa.

 • Pierwszym z nich jest sytuacja, kiedy inwestorzy posiadają mniej jak 25 % kapitału lub głosów, ale takich inwestorów jest więcej i Ci z kolei są z sobą powiązani. W takiej sytuacji należy oceniać ich kapitał lub głosy łącznie.
 • Drugim wyjątkiem jest sytuacja, kiedy inwestorzy z których  każdy  posiada  mniej niż  25  %  kapitału  lub  głosów  w ocenianym przedsiębiorstwie są ze sobą powiązani i jednocześnie posiadają łącznie  nie więcej niż 50 % w ocenianym przedsiębiorstwie.

Status przedsiębiorstwa – przedsiębiorstwo partnerskie

Przedsiębiorstwo partnerskie to takie przedsiębiorstwo, które samodzielnie lub razem z innymi przedsiębiorstwami powiązanymi posiada od 25 % do 50 % kapitału lub głosów w innym przedsiębiorstwie.

Aby oceniać to powiązanie należy dodatkowo spełnić jeszcze jeden warunek: obydwa przedsiębiorstwa działają na poziomie rynków sąsiednich/pokrewnych w bezpośrednim powiązaniu. Od powyższej zasady istnieje kilka wyjątków, kiedy pomimo spełnienia założeń, nie będziemy mówić o przedsiębiorstwie partnerskim, z czego do najważniejszych należy zaliczyć: uczelnie wyższe, publiczne korporacje inwestycyjne czy inwestorów instytucjonalnych wraz z regionalnymi funduszami rozwoju.

Status przedsiębiorstwa – przedsiębiorstwa powiązane

Przedsiębiorstwa powiązane możemy podzielić na dwa typu powiązań: bezpośrednie i pośrednie.

 Z powiązaniem bezpośrednim mamy do czynienia w następujących sytuacjach:

 • Przedsiębiorstwo posiada większość praw głosu w innym przedsiębiorstwie w roli udziałowca/akcjonariusza lub członka.
 • Przedsiębiorstwo posiada prawo do powoływania lub odwoływania większości członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego przedsiębiorstwa.
 • Przedsiębiorstwo posiada dominujący  wpływ  na  działalność innego  przedsiębiorstwa  zgodnie  z zawartą z tym przedsiębiorstwem umową, lub postanowieniami w jego statucie lub umowie spółki.
 • Przedsiębiorstwo będące akcjonariuszem/udziałowcem  lub  członkiem innego  przedsiębiorstwa kontroluje  samodzielnie, zgodnie z umową z innymi akcjonariuszami/udziałowcami lub członkami tego przedsiębiorstwa    większość  praw  głosu  udziałowców/akcjonariuszy  lub  członków  w  tym przedsiębiorstwie.

O powiązaniu pośrednim możemy z kolei mówić w sytuacji, gdy co najmniej jedna z relacji wskazanych w ww. pkt a) –d) zachodzi między przedsiębiorstwami poprzez:

 • inne przedsiębiorstwo
 • osobę fizyczną  lub  grupę  osób  działających  razem – jedynie  w  tym  rodzaju  powiązań pośrednich warunkiem stwierdzenia istnienia powiązania jest dowiedzenie, że przedsiębiorstwa te prowadzą swoją działalność lub część tej działalności na tym samym rynku właściwym lub rynkach pokrewnych: upstream lub dawnstream.

Podsumowując dzisiejszą publikację, rekomendujemy – badając status przedsiębiorstwa należy zawsze ustalić czy przedsiębiorstwo jest niezależne, czy też  należy  do grupy (przedsiębiorstwa powiązane lub partnerskie).

Przy czym, grupa  ta  nie  musi  mieć charakteru oficjalnego. A przynależność do grupy oceniana jest z funkcjonalnego, gospodarczego punktu widzenia  – badamy faktyczne powiązania gospodarcze i organizacyjne. Dopiero po takim ustaleniu możemy przejść do ustalenia statusu przedsiębiorstwa.

Należy mieć również na uwadze, że przedsiębiorstwa pozostające z Twoim przedsiębiorstwem w relacji powiązania lub partnerstwa mogą dalej być powiązane z innymi podmiotami. A one z następnymi. Wszystkie wymienione relacje należy uwzględnić przy określaniu statusu Twojego przedsiębiorstwa.

Dopiero po ustaleniu wszystkich podmiotów znajdujących się z Twoim przedsiębiorstwem w relacji partnerstwa lub powiązania, można zacząć liczyć dane wszystkich firm, które wpływają na rodzaj statusu. Przy czym dane Twojego przedsiębiorstwa i podmiotów powiązanych należy uwzględnić w całości, a dane firm pozostających w relacji partnerstwa wyłącznie w takim odsetku, jaki wynika z % kapitału lub praw głosu.

Aby prawidłowo określić status przedsiębiorstwa należy zatem zsumować zatrudnienie, obrót i sumę bilansową Twojego przedsiębiorstwa i podmiotów pozostających z nim w relacji partnerstwa i powiązania.

Ale jeżeli chcesz aby prawnik ustalił status Twojego przedsiębiorstwa, a na podstawie przygotowanej opinii prawnej, będziesz mógł podejmować dalsze czynności.

Zapraszamy do kontaktu:

☎ 722 33 55 33 lub napisz: 📧 tbn@dogmatsystemy.pl

Nasza kancelaria skutecznie i profesjonalnie wesprze Cię w określeniu statusu Twojego przedsiębiorstwa, zwłaszcza, kiedy jest ono powiązane z innymi podmiotami.


Zapraszamy również do kontaktu i konsultacji prawnych, związanych z rejestracją i umową spółki, sporządzeniem umów współpracy i ich  zabezpieczeniem oraz prawnym dochodzeniem należności.

 ☎   722 33 55 33  📧 tbn@dogmatsystemy.pl

Dogmat Systemy Services


Dzisiejszy artykuł został przygotowany wspólnie z działem prawnym Dogmat Systemy Services.

Kinga Janus
Dyrektor działu Sprzedaży
i Obsługi Klienta w rodzinnej firmie

Dogmat Systemy Services Sp z o.o.

Jesteśmy po to, by ułatwiać Twoją pracę. Zacznij działać już od dziś!
☎ 722 33 55 33 lub napisz: 📧 tbn@dogmatsystemy.pl

Sięgaj po więcej:

Działalność na Prawach Konsumenta

Czym jest uznanie długu?

Pobierz gotowy wzór UGODY


Wysokich Lotów!

Dogmat Systemy Services

Wesprzyj i udostępnij!

Copyrights ©2018: Dogmat Systemy | Project by GateOpen

Wesprzyj i udostępnij!

Przygotowaliśmy dla Ciebie Kalkulator Przedsiębiorcy. Dzięki niemu szybko sprawdzisz, czy tracisz firmowe pieniądze i jak możesz to zmienić.

Akceptuję regulamin. Przeczytaj.

Zgoda na kontakt mailowy Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Dogmat Systemy S.A. odbieranych na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych w szczególności takich jak telefon, komputer, tablet lub smartfon. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.
Zgoda na przetwarzanie danych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu prawa ochrony danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne we wskazanych wyżej celach marketingowych przez Dogmat Systemy S.A. i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
Zgoda na kontakt telefoniczny Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Dogmat Systemy S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, komputerów, tabletów lub smartfonów, dla celów marketingu bezpośredniego przedstawionego w komunikacji głosowej na podany przeze mnie numer. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.

Kliknij w ikonę i pobierz

Kalkularor Przedsiębiorcy

Przygotowaliśmy dla Ciebie dokument UGODY.
Wypełnij formularz i pobierz dokument.

Akceptuję regulamin. Przeczytaj.

Zgoda na kontakt mailowy Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Dogmat Systemy S.A. odbieranych na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych w szczególności takich jak telefon, komputer, tablet lub smartfon. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.
Zgoda na przetwarzanie danych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu prawa ochrony danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne we wskazanych wyżej celach marketingowych przez Dogmat Systemy S.A. i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
Zgoda na kontakt telefoniczny Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Dogmat Systemy S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, komputerów, tabletów lub smartfonów, dla celów marketingu bezpośredniego przedstawionego w komunikacji głosowej na podany przeze mnie numer. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.

Kliknij w ikonę i pobierz

Wzór
Ugody