Jak windykacja należności chroni Twoje pieniądze

Jak windykacja należności chroni Twoje pieniądze

Jak windykacja chroni Twoje pieniądze

Windykacja należności to nic innego jak dochodzenie roszczeń, dążenie do odzyskania środków pieniężnych od dłużnika, czyli osoby zobowiązanej do spełnienia wobec nas świadczenia pieniężnego. Windykacja to nie tylko szansa na odzyskanie swoich pieniędzy, to także ochrona należności.

Windykacja – nóż na gardle?

Windykacja często kojarzy się przedsiębiorcom z sytuacją, kiedy mamy przysłowiowy “nóż na gardle” i sytuacja jest już beznadziejna. Czy to skojarzenie jest dobre? I Tak i nie. Oczywiście, są przypadki bardzo trudne. Równocześnie warto wiedzieć też o tym, że windykacja należności rozpoczyna się już na samym początku naszej wspólnej drogi z potencjalnym kontrahentem. Kiedy, tak naprawdę, nie ma problemu. To tak zwana prewindykacja. Prewindykacja to pierwsze, ale bardzo skuteczne czynności, które już na wstępie

  • eliminują współpracę z nieuczciwym kontrahentem
  • zabezpieczają spłatę przyszłych należności
  • minimalizują ryzyko kosztów windykacyjnych

Prewindykacja – bezpieczna współpraca

Do pierwszych działań prewindykacji należy weryfikacja kontrahenta oraz zawartej umowy lub kontraktu, następnie monitoring należności, który potwierdza powstanie zobowiązania u kontrahenta oraz dyscyplinuje go do terminowej spłaty. Prewindykacja to również powiadomienie kontrahenta za pomocą pieczęci prewencyjnej o przekazaniu faktur do monitoringu wyspecjalizowanej firmie.

Windykacja należności – krok po kroku

Jeżeli pomimo wcześniej przeprowadzonych czynności, kontrahent nie uregulował zobowiązania wówczas przystępujemy do czynności windykacji należności, którą dzielimy na:

  • Postępowanie polubowne – wysłanie wezwania do zapłaty z równoczesnym wyznaczeniem ostatecznego terminu spłaty zobowiązania oraz monitoring spłaty zobowiązania.
  • Windykacja terenowa – przeprowadzenie czynności w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności dłużnika, zmierzających do spłaty należności w uzgodnionym i zaakceptowanym przez wierzyciela terminie. W przypadku środków transportu ustalenie miejsca pojazdu oraz przetransportowanie go pod wskazany przez wierzyciela adres lub też asysta przy odbiorze. Czynności windykacji terenowej mobilizują dłużnika do szybkiej spłaty powstałych zobowiązań.
  • Postępowanie sądowe – przygotowanie i złożenie pozwu w przypadku kiedy dłużnik nie ureguluje zadłużenia w wyznaczonym terminie, wskazanym przez wierzyciela lub pełnomocnika wierzyciela w przedsądowym wezwaniu do zapłaty. Celem postępowania sądowego jest uzyskanie prawomocnego wyroku lub nakazu zapłaty uzupełnionego o klauzulę wykonalności. Uzyskany tytuł wykonawczy jest podstawą do rozpoczęcia procesu egzekucji komorniczej.
  • Postępowanie egzekucyjne – rozpoczyna złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji do kancelarii komorniczej. Wówczas na wniosek wierzyciela lub pełnomocnika wierzyciela komornik rozpoczyna czynności zmierzające do wyegzekwowania od dłużnika środków na spłatę wierzytelności.
  • Postępowanie karne – zebranie materiału dowodowego przeciwko dłużnikowi w celu udowodnienia popełnienia przestępstwa na rzecz wierzyciela (oszustwa, przewłaszczenia mienia).

Wniosek

Według raportu Indeksu Zatorów Płatniczych, aż 91% przedsiębiorców  postrzega nieterminowane regulowanie płatności jako poważną przeszkodę w prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce. Z czego tylko 47% firm deklaruje, że w celu odzyskiwania należności od kontrahentów posiłkuje się drogą prawną lub/i sądową. To oznacza, że:

  • ogromna część przedsiębiorców nie sięga po biznesowe narzędzie, jakim jest windykacja należności
  • nie weryfikuje swoich kontrahentów przed podpisaniem umowy współpracy

Warto pamiętać, że BIZNES to przede wszystkim współpraca z ludźmi, którzy, niestety, mogą negatywnie zaskoczyć nas nieuczciwością lub nieterminową spłatą należności. Dlatego, tak ważna jest prewidnykacja i  zabezpieczenie swoich pieniędzy – jeszcze przed podpisaniem umowy z kontrahentem. Kiedy natomiast dojdzie do naruszenia warunków współpracy – nie czekajmy bezczynnie na odzyskanie swoich pieniędzy. Posiłkujmy się windykacją należności, która zdyscyplinuje dłużnika do spłaty i ułatwi nam prowadzenie biznesu.

 

Kinga Janus
Dogmat Systemy S.A.

[1]    Indeks Zatorów Płatniczych, Raport BIG Info Monitor 12.2016 r.

Wesprzyj i udostępnij!

Copyrights ©2018: Dogmat Systemy | Project by GateOpen

Wesprzyj i udostępnij!

Przygotowaliśmy dla Ciebie Kalkulator Przedsiębiorcy. Dzięki niemu szybko sprawdzisz, czy tracisz firmowe pieniądze i jak możesz to zmienić.

Akceptuję regulamin. Przeczytaj.

Zgoda na kontakt mailowy Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Dogmat Systemy S.A. odbieranych na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych w szczególności takich jak telefon, komputer, tablet lub smartfon. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.
Zgoda na przetwarzanie danych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu prawa ochrony danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne we wskazanych wyżej celach marketingowych przez Dogmat Systemy S.A. i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
Zgoda na kontakt telefoniczny Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Dogmat Systemy S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, komputerów, tabletów lub smartfonów, dla celów marketingu bezpośredniego przedstawionego w komunikacji głosowej na podany przeze mnie numer. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.

Kliknij w ikonę i pobierz

Kalkularor Przedsiębiorcy