Sprawdź Wiarygodność Kontrahenta

Sprawdź Wiarygodność Kontrahenta

Każdy z przedsiębiorców powinien pamiętać, że wiarygodność kontrahenta oraz weryfikacja zawieranej z nim umowy to obligatoryjne czynności, które powinien wykonać zanim wystawi pierwszą fakturę sprzedaży!

W pierwszej kolejności należy pamiętać aby ustalone wcześniej warunki czy uzgodnienia sporządzić w formie pisemnej. Jeżeli dokumenty dotyczące współpracy przygotowuje druga strona umowy lub kontraktu, dobrze zapoznajmy się z nimi za nim cokolwiek podpiszemy! Zweryfikujmy czy przygotowana umowa zabezpiecza nasze interesy – jako wierzyciela! Prawidłowo przygotowana umowa pozwoli w przyszłości uniknąć przykrych  konsekwencji finansowych.

Kolejnym krokiem przed zawarciem zweryfikowanej już wcześniej umowy to sprawdzenie wiarygodności kontrahenta, z którym zawieramy wspomnianą umowę.

Podstawowym źródłem informacji i pierwszą czynnością rozpoczynającą weryfikację są bezpłatne rejestry CEIDG, KRS oraz Portal Podatkowy.

 • CEIDG to Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG), w której znajdują się informacje o przedsiębiorcach prowadzących działalność gospodarczą w Polsce.

https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx

Wystarczy wpisać nr NIP.

 • KRS to Krajowy Rejestr Sądowy, znajdują się w nim informacje o przedsiębiorcach, stowarzyszeniach, innych organizacjach społecznych i zawodowych, fundacjach oraz samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, a także dłużnikach niewypłacalnych.

https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t

Wystarczy wpisać nr NIP.

 • Kolejnym krokiem jest sprawdzenie podmiotu czy jest aktywnym podatnikiem VAT, możemy tego dokonać na Portalu Podatkowym.

https://ppuslugi.mf.gov.pl/_/#1

Wystarczy wpisać nr NIP.

Po zakończeniu podstawowej weryfikacji przechodzimy do sprawdzenia historii płatniczej kontrahenta, która jest nadrzędną informacją potwierdzającą jakim płatnikiem jest nasz kontrahent. Dzięki tej weryfikacji uzyskamy nie tylko negatywne wpisy, ale również pozytywne, które coraz częściej przekazywane są przez współpracujących kontrahentów i dodatnio wpływają na rozpoczęcie współpracy.

Aby weryfikacja kontrahenta była jak najbardziej wiarygodna, rekomendujemy pozyskanie informacji  z kilku niezależnych źródeł:

 • Bazy BIG
 • Giełd Wierzytelności
 • Portale branżowe również są dodatkowym i cennym źródłem wiedzy

W zależności od kwoty transakcji weryfikację możemy poszerzyć też o podmioty powiązane, w tym Członków Zarządu, Prokurentów występujących w innych podmiotach, również dokonać weryfikacji ruchomości, nieruchomości czy praw majątkowych.

Co daje przedsiębiorcy systematyczna weryfikacja kontrahenta?

 • Chroni przed nieuczciwym przedsiębiorcą/kontrahentem
 • Wspiera w negocjacjach handlowych
 • Zapobiega zatorom płatniczym i utracie płynności finansowej
 • Daje możliwości natychmiastowego skorzystania z oferty finansowania bez zbędnych formalności (Faktoring+)
 • Pewność, że za wykonaną pracę otrzymasz środki w uzgodnionym terminie!

Warto zlecić weryfikację kontrahenta wyspecjalizowanej firmie, a przygotowany raport handlowy, zawierać będzie nie tylko podstawowe dane oraz historię płatniczą, ale także informacje o aktywności podmiotu w sieci, o zgodności proponowanej oferty z zawieraną umową,  rekomendację do zawarcia umowy współpracy oraz do sprzedaży towarów czy usług z odroczonym terminem płatności.

Niestety dane są niepokojące, ponieważ tylko 42% firm czasami sprawdza wiarygodność swoich przyszłych kontrahentów przed podpisaniem umowy, a 27%  nie robi tego wcale![1]

Zapraszamy do kontaktu z Biurem Sprzedaży, chętnie doradzimy i odpowiemy na każde pytanie!

722 33 55 33,   722 33 55 44

windykacja@dogmatsystemy.pl

Kinga Janus
Dogmat Systemy S.A.

[1]    Indeks Zatorów Płatniczych, Raport BIG Info Monitor.

Wesprzyj i udostępnij!

Copyrights ©2018: Dogmat Systemy | Project by GateOpen

Wesprzyj i udostępnij!

Przygotowaliśmy dla Ciebie Kalkulator Przedsiębiorcy. Dzięki niemu szybko sprawdzisz, czy tracisz firmowe pieniądze i jak możesz to zmienić.

Akceptuję regulamin. Przeczytaj.

Zgoda na kontakt mailowy Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Dogmat Systemy S.A. odbieranych na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych w szczególności takich jak telefon, komputer, tablet lub smartfon. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.
Zgoda na przetwarzanie danych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu prawa ochrony danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne we wskazanych wyżej celach marketingowych przez Dogmat Systemy S.A. i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
Zgoda na kontakt telefoniczny Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Dogmat Systemy S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, komputerów, tabletów lub smartfonów, dla celów marketingu bezpośredniego przedstawionego w komunikacji głosowej na podany przeze mnie numer. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.

Kliknij w ikonę i pobierz

Kalkularor Przedsiębiorcy