Sprawozdanie o Terminach Zapłaty

Sprawozdanie o Terminach Zapłaty

Sprawozdanie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

Dzisiejszym artykułem przypominamy o wymogu złożenia sprawozdania o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, dotyczy to firm mających status dużego przedsiębiorcy.

Dlaczego jest wymóg składania sprawozdań o terminach zapłaty?

Obowiązek składania sprawozdań reguluje: Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych z późniejszymi zmianami.

Jeszcze przed 2020 rokiem brak jakichkolwiek informacji o stosowanych praktykach w terminach zapłaty przez największe firmy w Polsce, znacznie utrudniał prowadzenie działalności mniejszym podmiotom.

A Rozpoczęcie współpracy wiązało się z dużym ryzykiem dla wierzyciela prowadzącego mniejsze przedsiębiorstwo. Pomimo informacji, które udostępniają Biura Informacji Gospodarczej, informacji dotyczącej powstałego zadłużenia, to w znakomitej większości trudno było uzyskać informację dot. stosowanych praktyk w zakresie terminów zapłaty przez duże, kluczowe podmioty.

Zajrzyj i przeczytaj więcej o wprowadzeniu sprawozdawczości

Kto powinien złożyć sprawozdanie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych?

Sprawozdanie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych za 2020 roku muszą złożyć:

✅podatkowe grupy kapitałowe, bez względu na wysokość osiągniętych przychodów

✅podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, inni niż podatkowe grupy kapitałowe, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym, który zakończył się w roku kalendarzowym poprzedzającym rok podania indywidualnych danych podatników do publicznej wiadomości, przekroczyła równowartość 50 mln euro.

Pamiętajmy, że wskazana wartość 50 mln euro, przeliczana jest na PLN, według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym składane jest sprawozdanie.

Do kiedy należy złożyć sprawozdanie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych?

Sprawozdanie o terminach zapłaty należy złożyć za rok 2020 do 31 stycznia br., w bieżącym roku jednak termin ten został wyznaczony na dzień 01 lutego, ponieważ 31 stycznia przypada w niedzielę.

W jaki sposób można złożyć?

Sprawozdanie można złożyć drogą elektroniczną, ale musi zostać podpisane profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.

Kto składa sprawozdanie?

Informacje o terminach zapłaty w transakcjach handlowych muszą złożyć podmioty zarządzające spółką (kierownik podmiotu), czyli członkowie zarządu lub inny organ zarządzający, a jeżeli jest wieloosobowy, wówczas członkowie tego organu.

WAŻNE!

W przypadku podatkowej grupy kapitałowej sprawozdanie przekazuje kierownik każdej ze spółek wchodzących w jej skład.

UWAGA!

Za niezłożenie sprawozdania o terminach zapłaty w transakcjach handlowych w terminie,  stanowi wykroczenie i może skutkować ukaraniem karą grzywny.

Zamieszczamy link gov.pl, pod którym można złożyć sprawozdanie. 


Zapraszamy również do kontaktu i konsultacji prawnych, związanych z rejestracją i umową spółki, sporządzeniem umów współpracy i ich  zabezpieczeniem, prawnym dochodzeniem należności.

 ☎   722 33 55 33  📧 tbn@dogmatsystemy.pl

Dodatkowo , chętnie podpowiemy Tobie, w jaki sposób zawierać umowy, weryfikować wiarygodność Klientów, doradzimy, również co należy zrobić, kiedy, pomimo braku zapłaty za faktury, musisz zachować ciągłość dostaw i zabezpieczyć swoją firmę.

Dogmat Systemy Services


Dzisiejszy artykuł został przygotowany wspólnie z działem prawnym Dogmat Systemy Services.

Kinga Janus
Dyrektor działu Sprzedaży
i Obsługi Klienta w rodzinnej firmie

Dogmat Systemy Services Sp z o.o.

Jesteśmy po to, by ułatwiać Twoją pracę. Zacznij działać już od dziś!
☎ 722 33 55 33 lub napisz: 📧 tbn@dogmatsystemy.pl

Sięgaj po więcej:

Wszystkie zmiany w odsetkach w 2020 roku

Czym jest uznanie długu?

Pobierz gotowy wzór UGODY


Wysokich Lotów!

Dogmat Systemy Services

Wesprzyj i udostępnij!

Copyrights ©2018: Dogmat Systemy | Project by GateOpen

Wesprzyj i udostępnij!

Przygotowaliśmy dla Ciebie Kalkulator Przedsiębiorcy. Dzięki niemu szybko sprawdzisz, czy tracisz firmowe pieniądze i jak możesz to zmienić.

Akceptuję regulamin. Przeczytaj.

Zgoda na kontakt mailowy Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Dogmat Systemy S.A. odbieranych na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych w szczególności takich jak telefon, komputer, tablet lub smartfon. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.
Zgoda na przetwarzanie danych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu prawa ochrony danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne we wskazanych wyżej celach marketingowych przez Dogmat Systemy S.A. i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
Zgoda na kontakt telefoniczny Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Dogmat Systemy S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, komputerów, tabletów lub smartfonów, dla celów marketingu bezpośredniego przedstawionego w komunikacji głosowej na podany przeze mnie numer. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.

Kliknij w ikonę i pobierz

Kalkularor Przedsiębiorcy

Przygotowaliśmy dla Ciebie dokument UGODY.
Wypełnij formularz i pobierz dokument.

Akceptuję regulamin. Przeczytaj.

Zgoda na kontakt mailowy Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Dogmat Systemy S.A. odbieranych na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych w szczególności takich jak telefon, komputer, tablet lub smartfon. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.
Zgoda na przetwarzanie danych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu prawa ochrony danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne we wskazanych wyżej celach marketingowych przez Dogmat Systemy S.A. i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
Zgoda na kontakt telefoniczny Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Dogmat Systemy S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, komputerów, tabletów lub smartfonów, dla celów marketingu bezpośredniego przedstawionego w komunikacji głosowej na podany przeze mnie numer. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.

Kliknij w ikonę i pobierz

Wzór
Ugody