Odpowiedzialność Karna Słupa

Odpowiedzialność Karna Słupa

Odpowiedzialność karna słupa – w jednym z ostatnich artykułów informowaliśmy o procederze przestępczym z wykorzystaniem tzw. słupa, z którym spotkaliśmy się w naszej codziennej pracy.

Dlatego rozwijając temat, chcielibyśmy pokrótce przybliżyć konsekwencje prawne – zarówno te cywilne, jak i karne – pozostawania figurantem przy zaciąganiu ryzykownych zobowiązań. A zatem, zapraszamy na cykl artykułów wyjaśniających dlaczego NIE warto BYĆ SŁUPEM.

Odpowiedzialność karna słupa – Zacznijmy od tego jak definiujemy pojęcie słupa?

Słupa zdefiniować można jako figuranta, będącego stroną czynności prawnej (np. umowy), zawartej w celu zapewnienia korzyści (najczęściej finansowej) osobie trzeciej, która wydaje jej określone polecenia i o istnieniu której nie wie kontrahent słupa. Pod względem prawnym, słup działa zatem w imieniu własnym i to on – a nie osoba trzecia – staje się dłużnikiem. Inaczej mówiąc, jest to osoba wynajęta do dokonania określonych czynności za ustaloną kwotę.

Jednymi z najczęściej popełnianych przestępstw z udziałem słupów są czyny zabronione polegające na wyłudzeniu kredytu (art. 297 KK), przywłaszczeniu (art. 284 KK), czy też oszustwie (art. 286 KK).

Odpowiedzialność karna słupa – jakie figurant poniesie konsekwencje?

Dla przypisania osobie fizycznej odpowiedzialności karnej za popełnienie przestępstwa bez znaczenia pozostaje fakt, że jej udział w danym czynie sprowadzał się jedynie  do roli figuranta. Wynika to chociażby z prawnej konstrukcji współsprawstwa. Pozwala ona przyjąć, że odpowiedzialność za całość popełnionego czynu zabronionego można przypisać nawet takiej osobie, która  fizycznie nie zrealizowała żadnego znamienia czynu zabronionego (tj. jego ustawowej „cechy”), ale jej wkład w całość przestępnego zachowania był tak wielki, że bez niego przestępstwa w ogóle nie można byłoby popełnić lub byłoby to znacznie utrudnione. Oczywiście, w zależności od stanu faktycznego, figurantowi można przypisać też odpowiedzialność karną za pomocnictwo w popełnieniu danego typu czynu zabronionego.

Uwaga! Co istotne, sąd wymierza karę za współsprawstwo oraz pomocnictwo biorąc pod uwagę standardowe granice  zagrożenia przewidzianego dla danego przestępstwa. A zatem, figurant współdziałający czy pomagający w popełnieniu przestępstwa wyłudzenia kredytu, naraża się nawet na karę 5 lat pozbawienia wolności.

Nie tylko kara pozbawienia wolności!

Niezależnie od orzeczenia kary pozbawienia wolności, zgodnie z art. 33 § 2 KK, sąd może wymierzyć sprawcy grzywnę, jeżeli ten dopuścił się przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub gdy korzyść majątkową osiągnął. Nie da się ukryć, że w przypadku słupów to właśnie korzyść majątkowa jest główną pobudką dokonania czynu zabronionego. Tym samym, nie narażają się oni tylko na karę pozbawienia wolności, ale również grzywny. Takie rozwiązanie ma ukształtować wśród społeczeństwa przekonanie, że dokonywanie przestępstw w celu osiągnięcia korzyści majątkowych jest po prostu nieopłacalne. Ostateczna wysokość grzywny zależy od wielu czynników, takich jak np. dochody sprawcy oraz jego możliwości zarobkowe. Wysokość grzywny wynosi od 100 zł do 1 080 000 zł (10 stawek po 10 zł; 540 stawek po 2000 zł).

Odpowiedzialność słupa – przepadek

Karnoprawna istota przepadku sprowadza się do odebrania sprawcy przestępstw rzeczy związanych z jego popełnieniem. Wykonując przepadek, naczelnik Urzędu Skarbowego przejmuje w posiadanie składniki mienia wymienione w wyroku karnym. Polski kodeks karny reguluje kilka postaci przepadku:

  • przedmiotów pochodzących bezpośrednio z przestępstwa,
  • przedmiotów służących do popełnienia przestępstwa,
  • przepadek przedmiotów nielegalnych,
  • przedsiębiorstwa,
  • korzyści z przestępstwa albo jej równowartości.

Nie wchodząc w szczegóły, wskazać należy, że dyrektywy wymiaru każdej z ww. form przepadku są różne. Co jednak istotne, trzeba pamiętać, że co do zasady orzeczenie przepadku jest możliwe nawet wtedy, kiedy formalnie przestępstwa nie stwierdzono (art. 45a KK). A zatem, pełnienie funkcji słupa dla osiągnięcia korzyści finansowej może okazać się zupełnie bezcelowe – nawet wtedy, jeśli sprawcy uda się uniknąć wyroku skazującego.

 Podsumowanie

Powyższe opracowanie to tylko część konsekwencji związanych z karnoprawną reakcją na dokonanie przestępstwa przez słupa. Nie należy oczywiście zapominać o wszystkich negatywnych konsekwencjach figurowania w Krajowym Rejestrze Karnym, a związanych np. z zakazem pełnienia funkcji członka zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, likwidatora albo prokurenta spółek prawa handlowego (art. 18 KSH). Już teraz zapraszamy Państwa na kontynuację niniejszego artykułu, podejmującą tematykę skutków pełnienia roli słupa na gruncie cywilnym.

PRZESTRZEGAMY – NIE BĄDŹ SŁUPEM!


Spójrz co możemy dla Ciebie zrobić?

#Doświadczenie #Zespół #Sukces #PonadPrzeciętnaSkuteczność

A jeżeli i Ty chciałbyś skorzystać z naszego wsparcia, sprawdzić jak działamy i jaką skuteczność osiągamy.

Zapraszamy Cię do kontaktu:

☎ 722 33 55 33 lub 📧 tbn@dogmatsystemy.pl


Możesz również skorzystać z konsultacji prawnych, związanych z weryfikacją lub sporządzeniem umów współpracy i ich  zabezpieczeniem oraz polubownym i prawnym dochodzeniem należności.

 Dogmat Systemy Services


Kinga Janus
Dyrektor Działu Sprzedaży
i Obsługi Klienta w rodzinnej firmie

Dogmat Systemy Services Sp z o.o.

Jesteśmy po to, by ułatwiać Twoją pracę. Zacznij działać już od dziś!
☎ 722 33 55 33 lub napisz: 📧 tbn@dogmatsystemy.pl

Sięgaj po więcej:

Krajowy Rejestr Zadłużonych

6 Powodów – Dlaczego Warto Przeprowadzić Polubowną Restrukturyzację Zadłużenia

Pobierz gotowy wzór Umowy


Wysokich Lotów!

Dogmat Systemy Services

Wesprzyj i udostępnij!

Copyrights ©2021: DOGMAT Systemy Services Sp. z o.o. | Project by GateOpen

Wesprzyj i udostępnij!

Przygotowaliśmy dla Ciebie Kalkulator Przedsiębiorcy. Dzięki niemu szybko sprawdzisz, czy tracisz firmowe pieniądze i jak możesz to zmienić.

Akceptuję regulamin. Przeczytaj.

Zgoda na kontakt mailowy Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Dogmat Systemy S.A. odbieranych na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych w szczególności takich jak telefon, komputer, tablet lub smartfon. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.
Zgoda na przetwarzanie danych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu prawa ochrony danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne we wskazanych wyżej celach marketingowych przez Dogmat Systemy S.A. i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
Zgoda na kontakt telefoniczny Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Dogmat Systemy S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, komputerów, tabletów lub smartfonów, dla celów marketingu bezpośredniego przedstawionego w komunikacji głosowej na podany przeze mnie numer. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.

Kliknij w ikonę i pobierz

Kalkularor Przedsiębiorcy

Przygotowaliśmy dla Ciebie BEZPIECZNĄ Umowę Współpracy.
Wypełnij formularz i pobierz dokument.

Akceptuję regulamin. Przeczytaj.

Zgoda na kontakt mailowy Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Dogmat Systemy S.A. odbieranych na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych w szczególności takich jak telefon, komputer, tablet lub smartfon. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.
Zgoda na przetwarzanie danych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu prawa ochrony danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne we wskazanych wyżej celach marketingowych przez Dogmat Systemy S.A. i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
Zgoda na kontakt telefoniczny Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Dogmat Systemy S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, komputerów, tabletów lub smartfonów, dla celów marketingu bezpośredniego przedstawionego w komunikacji głosowej na podany przeze mnie numer. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.

Kliknij w ikonę i pobierz

Wzór
Umowy współpracy