Czy Zawarcie Ugody Się Opłaca?

Czy Zawarcie Ugody Się Opłaca?

Czy Zawarcie Ugody Się Opłaca?

Z dzisiejszego artykułu dowiesz się, dlaczego warto zawrzeć ugodę i na co należy zwrócić uwagę podczas podpisywania porozumienia. Ugoda pozwala nam trzymać rękę na pulsie i wzmacnia relacje biznesowe. Sprawdź dlaczego. Jednak to nie wszystko: na końcu artykułu czeka na Ciebie gotowy wzór ugody. Pobierz go, korzystaj i pożegnaj się z czekaniem na pieniądze.

Ugoda – dlaczego warto?

Dlaczego warto zawierać ugodę z zadłużonym klientem?

Jeżeli klient deklaruje spłatę należności w częściach np. comiesięcznych ratach, przez okres najbliższych kilku miesięcy, warto rozważyć ten sposób spłaty, a poczynione ustalenia przelać na papier. Dodatkowo, jeżeli kwota wierzytelności jest spora, warto rozważyć zabezpieczenie. Najczęściej stosowanym zabezpieczeniem jest weksel in blanco. Istnieją również inne  rodzaje zabezpieczeń. Poczytaj o nich tutaj: Zabezpieczenie umowy.

Ugoda ułatwia współpracę, bo

 • Zawierana ugoda zabezpiecza wierzyciela i potwierdza powstałą wierzytelność.
  Jest dowodem na to, że dłużnik uznaje dług.
 • Wierzyciel otrzymuje deklarację spłaty i nie ponosi dodatkowych kosztów
  na dochodzenie tych wierzytelności, a zadłużony klient może
  uregulować swoje zobowiązanie w częściach,
  które nie zaburzą bieżącego funkcjonowania jego firmy.
  Jednym słowem: wierzyciel pomaga wyjść klientowi z chwilowych problemów
  związanych z płynnością finansową firmy. To zdecydowanie wzmacnia relację biznesową.
 • Zobowiązany do spłaty klient ma pewność, że, jeżeli wywiąże się
  z postanowień zawartych w podpisanej ugodzie,
  to np. nie będzie obciążony dodatkowymi kosztami z tytułu należności uregulowanych
  po terminie (przykładowo: możemy odstąpić od naliczania KON-ów, czyli kosztów odzyskania należności). Wszystko zależy od tego, w jaki sposób strony dojdą do porozumienia oraz jaką dokładnie zawrą ugodę.

Ugoda ugodą – a spłaty brak…

Co możemy zrobić w przypadku niewywiązania się z deklaracji spłaty zawartej w ugodzie?

Zawsze, w przypadku kiedy zadłużony klient, nie wywiąże się z deklaracji spłaty zawartej w ugodzie, wierzyciel może rozpocząć proces sądowego dochodzenia należności. Jeżeli do ugody został podpisany weksel, wówczas kierujemy pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym. To daje nam możliwość szybkiego uzyskania nakazu zapłaty oraz niższych opłat sądowych. Ponadto samo uznanie długu w zawartej ugodzie, również przyspiesza proces sądowy.

Co warto zawrzeć w porozumieniu

 • Przy osobach fizycznych: imię, nazwisko, adres, numer PESEL
 • Przy jednoosobowych działalnościach gospodarczych: pełna nazwa zgodna z CEIDG, adres, NIP, REGON
 • Przy spółkach cywilnych: pełne dane każdego ze wspólników, czyli pełna nazwa zgodna z CEIDG, adres, NIP, REGON oraz, dodatkowo, informacja o tym, że prowadzą wspólnie spółkę cywilną pod nazwą…, wprowadzenie pełnych danych spółki cywilnej.
 • Przy spółkach prawa handlowego: pełna nazwa, adres, NIP, REGON, sąd rejestrowy, a przy spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych, dodatkowo informacja o wysokości kapitału zakładowego oraz uwzględnienie osoby reprezentującej spółkę, mogącej zaciągać zobowiązania w jej imieniu (zgodnie z wpisem do KRS)
 • Zgodne potwierdzenie i wyszczególnienie wszystkich wymagalnych wierzytelności wraz z kosztami dodatkowymi
 • Określenie warunków porozumienia (ugody), czyli
  1) W jakim czasie, w jakiej wysokości, na jaki rachunek bankowy zostanie przelana kwota określona w harmonogramie, sporządzonym do ugody.
  2) W jakiej kolejności zostaną zaliczone wpłaty (jeżeli, oprócz należności głównej, zostały uwzględnione koszty dodatkowe, wówczas precyzyjne określenie kolejności zaliczenia wpłat).
 • Określenie kosztów dodatkowych oraz czynności w przypadku niedotrzymania warunków ugody

Jakie koszty uwzględniamy?

Jakie koszty możemy uwzględnić w porozumieniu?

Wszystko zależy od etapu dochodzenia wierzytelności, na którym zawieramy daną ugodę (porozumienie). Jeżeli jest to etap polubowny, możemy wówczas uwzględnić należne wierzycielowi odsetki ustawowe jako zadośćuczynienie za nieterminowe regulowanie faktur.

Przedstawiamy najczęściej uwzględnianie koszty, zawierane w ugodach (porozumieniach):

 • Odsetki ustawowe
 • KON-y (koszty odzyskania należności)
 • Koszty procesu
 • Koszty nadania klauzuli
 • Koszty egzekucji
 • Koszty zastępstwa procesowego
 • Koszty zastępstwa w postępowaniu klauzulowym

Podsumowując:

Jeżeli zweryfikowaliśmy sytuację, w której znalazł się zadłużony klient, który przedstawił nam konkretne argumenty oraz zobowiązał się do uregulowania powstałego zadłużenia, warto sporządzić propozycję spłaty zadłużenia, uwzględnić wszystkie istotne kwestie opisane powyżej i przystąpić do zawarcia ugody.

Dobra Rada!

Przed zawarciem ugody zweryfikuj klienta i sprawdź jego kondycję finansową. Następnie, po zawarciu porozumienia (ugody) monitoruj terminy wpłat poszczególnych rat. Tylko tak będziesz wiedział, że klient wywiązuje się z deklaracji, którą z Tobą zawarł.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat ugód, które w Twoim imieniu możemy zawrzeć z klientem, nic prostszego, wystarczy, że skontaktujesz się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania.

Chcesz wiedzieć więcej lub uzyskać wsparcie prawno-finansowe:

Zadzwoń: ☎ 722 33 55 33 lub napisz: 📧tbn@dogmatsystemy.pl

Dzisiejszy artykuł został przygotowany wspólnie z działem prawnym Dogmat Systemy S.A.

Pobierz gotowy wzór ugody


 

 

Już dziś zapraszam Cię na kolejną dawkę wiedzy, zaglądaj do nas w każdy czwartek, to właśnie w czwartki dzielimy się wiedzą i doświadczeniem, wspieramy i ułatwimy pracę polskim przedsiębiorcom.

Kinga Janus
Dyrektor działu Sprzedaży
i Obsługi Klienta w rodzinnej firmie

Dogmat Systemy S.A.

Jesteśmy po to, by ułatwiać pracę polskim przedsiębiorcom

Zacznij działać już od dziś!

Sięgaj po więcej:

Zajrzyj również do I, II i III części publikacji:
Jak Zapewnić Sobie Zapłatę – Zabezpieczenie Umowy

Część I

Część II

Część III

Zapoznaj się również z artykułem: Prosta I Prawidłowa Umowa Współpracy

Wysokich Lotów!

Kinga Janus

Wesprzyj i udostępnij!

Copyrights ©2018: Dogmat Systemy | Project by GateOpen

Wesprzyj i udostępnij!

Przygotowaliśmy dla Ciebie Kalkulator Przedsiębiorcy. Dzięki niemu szybko sprawdzisz, czy tracisz firmowe pieniądze i jak możesz to zmienić.

Akceptuję regulamin. Przeczytaj.

Zgoda na kontakt mailowy Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Dogmat Systemy S.A. odbieranych na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych w szczególności takich jak telefon, komputer, tablet lub smartfon. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.
Zgoda na przetwarzanie danych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu prawa ochrony danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne we wskazanych wyżej celach marketingowych przez Dogmat Systemy S.A. i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
Zgoda na kontakt telefoniczny Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Dogmat Systemy S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, komputerów, tabletów lub smartfonów, dla celów marketingu bezpośredniego przedstawionego w komunikacji głosowej na podany przeze mnie numer. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.

Kliknij w ikonę i pobierz

Kalkularor Przedsiębiorcy

Przygotowaliśmy dla Ciebie dokument UGODY.
Wypełnij formularz i pobierz dokument.

Akceptuję regulamin. Przeczytaj.

Zgoda na kontakt mailowy Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Dogmat Systemy S.A. odbieranych na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych w szczególności takich jak telefon, komputer, tablet lub smartfon. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.
Zgoda na przetwarzanie danych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu prawa ochrony danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne we wskazanych wyżej celach marketingowych przez Dogmat Systemy S.A. i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
Zgoda na kontakt telefoniczny Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Dogmat Systemy S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, komputerów, tabletów lub smartfonów, dla celów marketingu bezpośredniego przedstawionego w komunikacji głosowej na podany przeze mnie numer. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.

Kliknij w ikonę i pobierz

Wzór
Ugody